Poskytujeme souhrnné poradenské, auditorské a s tím související služby

Poskytujeme souhrnné poradenské, auditorské a s tím související služby.

  • statutární audity obchodních společností
  • dobrovolné audity obchodních společností
  • kontrola hospodaření územních samosprávných celků
  • audit neziskových organizací
  • audit dotací
  • audit projektů ze strukturálních fondů EU
  • další ověřování dle přání a potřeb klientů

Veškeré naše služby jsou poskytovány jak v oblasti Českých účetních standardů, tak i Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Naši auditoři působí v oblasti auditu již od roku 1991. Základ naší práce je nejen dlouholetá zkušenosti, ale i vysoká odborná kvalifikace, objektivnost. Kompetence naší auditorské společnosti není omezena pouze na potvrzování správnosti ročních účetních závěrek.