Vedení účetnictví

  • zpracování účetní agendy
  • zpracování agendy daně z přidané hodnoty (ověření úplnosti a správnosti daňových dokladů)
  • průběžné sledování a včasné upozornění na splatnost záloh a doplatků daní
  • vedení účetnictví pod stálým dohledem odborníků (tj. daňového poradce či auditora)

Již při nastavování systému, ale také při vlastním zpracování dokladů, je účetnictví pod dohledem odborníků tak, aby došlo ke splnění zákonných požadavků na vedení účetnictví a zároveň aby účetnictví sloužilo pro potřeby vedení společnosti. Vedení účetnictví naší společností vede k předcházení a včasnému odhalení případných komplikací vyplývajících při zpracování účetní agendy.