Daňové poradenství

  • zpracování daňového přiznání právnických osob
  • zpracování daňového přiznání fyzických osob
  • poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z nemovitostí a dalších daní
  • poradenství v oblasti daně ze závislé činnosti, sociálního pojištění, pracovního práva
  • strategické plánování vývoje společnosti s využitím daňových možností
  • komunikace s finančním úřadem, pomoc při daňových kontrolách
  • zpracování daňových stanovisek
  • zastupování a součinnosti při daňovém řízení